توضیحات

پايه مخصوص نصب دتكتور TANDA – مدل TX7980

ABS/ سفید براق براق جنس / رنگ
قطر 99.7 ارتفاع 15 میلی متر ابعاد
حدود 55 گرم وزن ناخالص
-10℃~+50℃ درجه حرارت
0 تا 95 درصد غیر متراکم رطوبت نسبی