توضیحات

واحد حفاظت در برابر اتصال كوتاه, ايزولاتور TANDA – مدل TX7230

ABS / سفید براق براق مواد / رنگ
108 میلی متر در 86 میلی متر در 38 میلی متر ابعاد
152 گرم (با پایه) ، 81 گرم (بدون پایه) وزن
0 تا 95٪ رطوبت نسبی ، بدون کندانسین رطوبت
EN54-17: 2005 استاندارد طراحی
24VDC [16V تا 28V] ولتاژ ورودی