آژیر فلاشر اعلام حریق آدرس پذیر GST – مدل I-9403

  • دارای استاندارد کیفی معتبر LPCB انگلستان
  • سطح صدای بالا
  • جریان مصرفی کم
  • نور زیاد فلاشر
  • نصب و راه اندازی آسان
  • برخورداری از آژیر و فلاشر به صورت توامان
  • فلاشر از نوع LED با جریان مصرفی حداقل

I-9403

PRODUCT MODEL
EN 54-3 STANDARD
24VDC LOOP (16V-28V), 24DC POWER SUPPLY OPERATING VOLTAGE
LOOP POWER: 2MA; ALARM: 9MA

24V SUPPLY: LOOP STANDBY: 1MA; ALARM: 2MA

PSU STANDBY: 1MA;ALARM:9 MA

OPERATING CURRENT:POWER SAVING MODE
LOOP POWER: STANDBY:2MA; ALARM: 35MA

24V SUPPLY: LOOP STANDBY: 1MA; ALARM: 2MA

PSU STANDBY: 1MA;ALARM:35MA

NORMAL MODE
DEPEND ON THE TONES SOUNDER OPTPUT
POLARIZED 2 CORE FOR LOOP

POLARIZED 2 CORE FOR POWER SUPPLY

WIRING
 TEMPERATURE: -10~+50°C

RELATIVE HUMIDITY: 95%

OPERATING ENVIRONMENT
(110MM*97.5MM (deep base

(110MM*83MM (shallow base

DIMENSION