آژير اعلام حريق FIREX – مدل FX9404

  • دارای استاندارد کیفی معتبر LPCB انگلستان
  • سطح صدای بالا
  • جریان مصرفی کم
  • دارای 2 تن مختلف صدا
  • نصب و راه اندازی آسان

توضیحات

آژير اعلام حريق دو فركانس از نوع داخل ساختمان با فشار آكوستيكي98dB

C-9404

PRODUCT MODEL
EN 54-3 STANDARD
24VDC LOOP (16V-28V), 24VDC POWER SUPPLY OPERATING VOLTAGE
LOOP :STANDBY CURRENT 1MA; ALARM CURRENT 5MA

POWER SUPPLY: STANDBY CURRENT 3MA , ALARM CURRENT 502MA

OPERATING CURRENT
94dB @ 1Metre SUNDER OUTPUT
POLARIZED TWO-CORE FOR LOOP

POLARIZED TWO-CORE FOR POWER SUPPLY

WIRING
 TEMPERATURE: -10~+50°C

RELATIVE HUMIDITY: 95%

OPERATING ENVIRONMENT
DIAMETER 110MM, HEIGHT 97.5MM DIMENSIONS