آشکارساز شعله ای GST – مدل C-9104

  • دارای استاندارد کیفی معتبر LPCB انگلستان
  • مطابق با استاندارد EN 54
  • حساس به اشعه ماوراء بنفش
  • عکس العمل سریع به شعله
  • زاویه دید 80 درجه
 C-9104 PRODUCT MODEL
( 24VDC (12V-28V OPERATING VOLTAGE
 STANDBY CURRENT: 1.6MA

ALARM CURRENT: 38MA

 OPERATING CURRENT
 TEMERATUR: -20~+50°C

RELATIVE HUMIDITY: 95%

 OPERATING ENVIRONMENT
80° DETECTION ANGLE
DIAMETER 100MM, HEIGHT 41MM DIMENSIONS